🏆𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐕𝐀̀𝐍𝐆🏆
“𝑴𝒐̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 đ𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝑲𝑰𝑬̂𝑵 𝑻𝑹𝑰̀ 𝒗𝒂̀ 𝑳𝑶̀𝑵𝑮 𝑺𝑨𝒀 𝑴𝑬̂.”
🎊🎊 Trải qua 3 tháng của quý 4- 2020 tập luyện sôi nổi, SAIGON FITNESS đã tìm ra 3 HỘI VIÊN xuất sắc tập luyện đều đặn và chăm chỉ nhất quý 4- 2020 vừa qua. xin trân trọng chúc mừng:
🏆 GIẢI HỘI VIÊN VÀNG: Tặng 1 tháng tập luyện Miễn phí tại trung tâm.
Chị 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐮𝐞̣̂- Với số điểm cao nhất: 𝟏𝟑𝟒 đ𝐢𝐞̂̉𝐦
🏆 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Tặng 14 ngày tập luyện Miễn phí tại trung tâm
Chị 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̆́𝐦- 𝟗𝟖 đ𝐢𝐞̂̉𝐦.
Chị 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐌𝐲̃ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩- 𝟖2 đ𝐢𝐞̂̉𝐦.
𝑿𝑰𝑵 𝑪𝑯𝑼́𝑪 𝑴𝑼̛̀𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪 𝑯𝑶̣̂𝑰 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑽𝑨̀𝑵𝑮 𝑪𝑼̉𝑨 𝑸𝑼𝒀́ 4-2020. 𝑪𝑼̀𝑵𝑮 𝑺𝑨𝑰𝑮𝑶𝑵 𝑭𝑰𝑻𝑵𝑬𝑺𝑺 Đ𝑶́𝑵 𝑪𝑯𝑶̛̀ 𝑵𝑯𝑼̛̃𝑵𝑮 𝑯𝑶̣̂𝑰 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑽𝑨̀𝑵𝑮- 𝑯𝑶̣̂𝑰 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑿𝑼𝑨̂́𝑻 𝑺𝑨̆́𝑪 𝑪𝑼̉𝑨 𝑵𝑨̆𝑴 2021 𝑵𝑨̀𝒀 𝑵𝑯𝑬́!
[Thể lệ chương trình: Mỗi tháng SAIGON FITNESS sẽ tìm ra 3- 4 hội viên đi tập đều đặn nhất, sau đó số điểm các hội viên đạt được được cộng dồn theo quý và tìm ra các ứng cử viên xuất sắc từ đó trao giải Nhất, Nhì, ba trong khuôn khổ giải HỘI VIÊN VÀNG. Các giải thưởng có thể được chuyển nhượng miễn phí cho Khách hàng chưa là Hội viên của SAIGON FITNESS theo quyết định của Hội viên đạt giải]
HÃY ĐỂ SAIGON FITNESS ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now ButtonGọi Ngay